Sjedište

  Slatine 18, 40 315 Mursko Središće, Hrvatska

  +385 (0)40 573 210

  +385 (0)40 573 211

  info@sobocan-interijeri.hr

  www.sobocan-interijeri.hr

Predstavništvo:

  Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, Hrvatska

  +385 (0)1 2930 196

  infozg@sobocan-interijeri.hr

Kontakt obrazac:


* Sva polja su obavezna!
  Povratak

Usluge / Izrada prototipa

Prema željama i potrebama kupaca izrađuje se predserijski proizvod (prototip) koji služi za prezentacije, te razna ispitivanja prije prelaska u serijsku proizvodnju.

Testiranjem prototipa analizira se jesu li svi zahtjevi i detalji, postavljeni tijekom razvoja inovativnih koncepata, riješeni i ako su zadovoljeni svi standardi, norme i propise. Tek kada prototip u potpunosti zadovoljava sve kriterije i siguran je za korištenje, može nastupiti sljedeća faza, serijska proizvodnja.

U novije vrijeme sve se više izrada prototipa zamjenjuje računarskim simulacijama, tako da je prvi proizvod zapravo prototip.